Algemene Voorwaarden Carty Cosmetics

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Carty Cosmetics en de klant.

 1. Bestellingen en Overeenkomsten

2.1 Bestellingen worden geplaatst via de website van Carty Cosmetics. Een overeenkomst komt tot stand na ontvangst van de betaling.

2.2 Carty Cosmetics behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of extra voorwaarden te stellen.

 1. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en inclusief btw.

3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden tijdens het bestelproces.

3.3 Carty Cosmetics behoudt het recht om prijzen op elk moment te wijzigen. Prijswijzigingen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

 1. Verzending en Levering

4.1 Verzendkosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces.

4.2 Carty Cosmetics streeft ernaar bestellingen binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden.

4.3 Leveringstermijnen zijn indicatief; vertraging geeft geen recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling.

 1. Retourneren

5.1 Zie het retourbeleid voor de voorwaarden met betrekking tot retourzendingen.

 1. Garantie

6.1 Carty Cosmetics staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontvangst gemeld te worden.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Carty Cosmetics is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending, gebruik, of door derden.

 1. Intellectuele Eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op producten en content van Carty Cosmetics blijven eigendom van Carty Cosmetics.

 1. Privacy en Gegevensbescherming

9.1 Persoonlijke gegevens worden verwerkt conform het privacybeleid van Carty Cosmetics.

 1. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Carty Cosmetics niet gehouden tot nakoming van de overeenkomst.

 1. Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Carty Cosmetics gevestigd is.

Door het plaatsen van een bestelling bij Carty Cosmetics gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met contact@carty-cosmetics.com